Banner Top

เอกสารประกอบการประชุม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไม้หอม วิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เอกสารประกอบการประชุม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไม้หอม วิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดาวน์โหลด…

  • 0

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน สุขศึกษาในโรงพยาบาลภาครัฐเขตสุขภาพที่ 3

เอกสารเผยแพร่ “ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน สุขศึกษาในโรงพยาบาลภาครัฐเขตสุขภาพที่ 3″ โดย นางสาวพิมพ์พิชชา ขำนาค ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ <<< ดาวน์โหลด >>>…

แผนตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เนื่องด้วยทางสำนักงานบริการสุขภาพเขต3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดแผนการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดการ การเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆภายในเขตพื้นที่ เขต 3 ดังนี้   >>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<…

  • 0

ภาพกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายความอาลัย ในหลวง รัชการที่ 9

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง” เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 ณ บริเวณทางเข้าสำนักงานและป้ายสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายความอาลัย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช…

  • 0

Warsaw