Banner Top

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2560

  ขยายรูปหรือดาว์โหลดเอกสาร คลิกเลย>>>>สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1 ) หมายเหตุ        วิธีซื้อและจัดจ้างกระทำได้ 6 วิธีคือ 1. วิธีตกลงราคา คือ…

  • 0

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2560

ขยายรูปหรือดาว์โหลดเอกสาร คลิกเลย>>>>สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1 ) หมายเหตุ        วิธีซื้อและจัดจ้างกระทำได้ 6 วิธีคือ 1. วิธีตกลงราคา คือ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา…

  • 0

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยรายปี ประจำปี 2560 รายงานงบทดลองหน่วยรายปี ประจำปี 2561 รายงานงบทดลองหน่วยรายปี ประจำปี 2562…

  • 0

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( E-Bidding ) ๑.  เครื่องวัดค่าอุณหภูมิแบบดิจิตอล  ( Dital Termometer ) จำนวน ๑ เครื่อง…

  • 0

Warsaw